Lærlingetreff ved Mosjøen videregående skole Februar 2017

lærling1.jpg - Klikk for stort bilde Fra venstre: Morten Pedersen, Veronika Skaga (Institusjonskokk) Remi Iversen(Byggdrifter), Niklas Webjørnsen, Anette Henriksen(Barn &Ungdom) Bjørn Heipt, Adrian Einhaug (IKT) Merete Drzewicz(Barn & Ungdom) Ikke tilstede Benedicte Liljebakk(Landbruksfag), Malin Mathisen Haldorsen(Hestefag), Ronny Berg (Kontorservicefag)

 

Kjell Johnsen hadde i samarbeid med personalleder Bente Svendsen invitert til lærlingetreff for lærlinger som er ansatt ved Mosjøen Videregående skole. Vi har pr i dag 11 lærlinger fordelt på 7 ulike fagområder. Dette betyr at de er spredt på ulike avdelinger og møtes sjelden. Samlingen ga mulighet for å bli kjent med de andres arbeidsområder og erfaringsutvekling i forhold til det å være lærling.

Lærlingene møtte sammen med sin leder og i tillegg bidro Tor Richter Johnsen (Opplæringskontoret) med informasjon om opplæringskontrets rolle.

Vi startet med å bli servert nydelig koldtbord av våre 2 kokkelærlinger i Marka, Veronika og Morten. De fikk bestått «meget godt» på mappeoppgaven av hele forsamlingen. Deretter hadde alle lærlingene en informasjonsrunde om sin jobb og litt om hvilke «mappeoppgaver» de jobber med som forberedelse til en fagprøve. Både byggdrifterlærlingen, og IKT lærlinger rullerer mellom studiestedene for å få allsidig praksis. For  faget «barn og ungdom» er det samarbeid med barnehager og SFO slik at man får all den praksis man trenger.

Tilbakemeldingen fra lærlingene er at  de trives godt og får god opplæring Mosjøen videregående skole. Det er en helt annen rolle enn å være elev på skolen og de blir godt inkludert blant personalet.

Rektor Kurt Henriksen avsluttet med å gi honnør til lærlingene og den jobben de gjør og at vi fortsatt kommer til å satse på å ha mange lærlinger fordi dette er viktig for skolen. En slik samling som dette synliggjør hva de enkelte fagområdene gjør og vi har som mål å få dette til to ganger årlig.

 lærling2.jpg - Klikk for stort bilde

 

lærling3.jpg - Klikk for stort bilde

 

lærling4.jpg - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?