Informasjon til foresatte, elever og privatister

Klikk for stort bilde Mandag 27.04. starter en gradvis og kontrollert gjenåpning av skolene. Ved Mosjøen videregående skole skal vg2 og vg3 yrkesfag og innføringsklassen for fremmedspråklige elever, være de første som kommer til skolen. Elever som tilhører de aktuelle klassene får detaljert informasjon fra faglærerne om når og hvor de skal møte. På yrkesfag er det programfagene som starter opp. De ulike avdelingene har ulik organisering og oppstart, så det er viktig at du sjekker ditt studieprogram og din klasse.

Skolen har gjennomført smittebegrensende tiltak i tråd med veiledning gitt av Folkehelsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Alle elever skal følge informasjon som blir lagt ut på skolens heimeside og den veiledning som blir gitt når de kommer til skolen. Det er viktig at alle bidrar slik at vi kan få en trygg åpning av skolen.

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. Elever og ansatte med påvist smitte skal i isolasjon og ved smitte i familie skal en i karantene. Elever og ansatte i definerte risikogrupper skal heller ikke møte. Er du i tvil, ta kontakt med skolen. Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Elevene vil få grundig opplæring i smittevernregler ved oppstart på skolen. De vil bli delt i grupper og organisert slik at vi unngår samling fra flere studieprogram under skoledagen. Kantina på Kippermoen og i Marka vil være åpen og servere ferdig pakket mat som elevene kan kjøpe. Det er ikke organisert gratis skolefrokost. Elevene vil bli sluset til sine klasserom og verksted og har ikke anledning til å oppholde seg i opplæringsområder for andre studieprogram. Lærerne vil møte på faste klasserom og elevene skal følge deres instrukser. Forhold deg til din faste pult/arbeidsplass og ditt personlige verktøy. Felles utstyr eller maskiner skal rengjøres ved skifte av brukere. Minimumsavstand på 1 meter skal overholdes, ved behov for nærmere kontakt skal påkrevd smittevernutstyr brukes. Bruk av slikt utstyr vil bli styrt av faglærer.

Elever som går på de studieforberedende programmene, vg1 yrkesfag og basen for spesielt tilrettelagt opplæring, skal ikke møte den 27.04. Det samme gjelder for elever på vg2 og vg3 som etter avtale med faglærer har avtalt praksis i bedrift. Så snart det blir gitt åpning for at elever fra disse studieprogrammene kan komme tilbake til skolen, vil det bli gitt beskjed.

Vi følger veilederen om smittevern som ligger på skolens heimeside. Vi har hatt besøk av smittevernlege i Vefsn kommune for spesielt å sikre at de elevene som bor på internatet i Marka er godt ivaretatt. I samme møte fikk vi også sjekket ut at skolens tiltak for smittevern er i tråd med de krav som er stilt av Folkehelsedirektoratet. Vi er pålagt strenge regler for smittevern og har gjennomført risikoanalyse for å sikre at alle elever skal føle seg trygge. En viktig forutsetning er at alle følger de reglene som er satt når de kommer på skolen.

Link til smittevernregler Udir.

Eksamen avlyst

Eksamen er avlyst og standpunkt blir tellende karakter på vitnemål og karakterbevis denne våren. Standpunktkarakteren vil bli satt den siste skoleuka. Det er meget viktig at elevene gjør seg vurderbare og er til stede både på heimeundervisning og ved gradvis oppstart på skolen. Det er kort tid igjen av skoleåret og skolen følger fremdeles opp tilstedeværelsen. Vi oppfordrer alle elever til å utnytte den siste perioden av skoleåret til å skaffe seg best mulig standpunktkarakterer.

Privatister

Privatisteksamen skal gjennomføres og de første elevene skal ha sin eksamen i neste uke. Det er utarbeidet egne smittevernregler for gjennomføring av slike eksamener og skolen har primært lagt til rette på studiested Sentrum for gjennomføring av disse. Privatister bes følge de instrukser de får ved innkalling og eventuelt ta kontakt med skolen om de har spørsmål.