Du er her:

Informasjon til elever og foresatte 04.01.21

Klikk for stort bilde Godt nytt år!

Fra mandag 04.01.21 fram til 18.01.2021 har kommuneoverlegen i Vefsn vedtatt at Mosjøen vgs skal gjennomføre opplæringen på rødt nivå. Rødt nivå betyr at alle skal møte på skolen hvis de er friske og ikke har symptomer på sykdom. Men, det betyr at det vil være strenge restriksjoner for hvor og når en skal være/oppholde seg på skolen. Elevene skal primært oppholde seg i sine klasserom og verksteder, og kantina kan besøkes på angitte tidspunkt. Det blir viktig at dere ikke samler dere i grupper i korridorer eller andre sosiale møteplasser på skolen. Dere skal forholde dere til klassen og de anvisninger dere får fra lærer.

 

Utenom skoletid er det viktig at dere ikke kommer sammen i grupper større enn de krav som er satt av myndighetene sentralt. Vær oppmerksom på at større ansamlinger utenfor skolen kan medføre straffeforfølgelse.

 

Minner også om reglene som fortsatt gjelder. Hold avstand, husk god håndhygiene, unngå klemming og nærkontakt, følg kravene til hostehygiene og påse at det du rengjør etter deg når det er et krav.

 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

 

  • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

 

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

 

 

Kurt Henriksen

rektor