Info til foresatte og elever

 Klikk for stort bilde  

Tirsdag 12.05. skal alle elever ved Mosjøen videregående skole møte på skolen etter oppsatt timeplan. Elever på naturbruk Marka vil ha ulik oppstart på grunn av praksis og vil motta egen melding når de skal møte. Elever på basen Kippermoen vil få egen informasjon om oppstart.

Ansatte ved skolen vil bruke mandag 11.05 til å forberede mottaket av elevene på tirsdag. Det innebærer at elever som har vært på skolen siden 27.04. ikke skal møte denne dagen.

Elevene skal ved oppstart tirsdag få en gjennomgang av smittevernreglene og drilles i hvordan de skal forholde seg. Vi er ikke tilbake til en normalsituasjon; vi har fortsatt en pågående pandemi som vi må forholde oss til. Alle må følge smittevernreglene. Faren er ikke over! Grunnprinsippet i veilederen er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Hvem skal ikke møte på skolen: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. Elever og ansatte med påvist smitte skal i isolasjon og ved smitte i familie skal en i karantene. Elever og ansatte i definerte risikogrupper/ kronisk sykdom skal heller ikke møte. Er du i tvil, ta kontakt med lege. Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Avstand 1 m betyr avstand mellom personer – skulder ved skulder. Denne regelen gjelder både inne og ute. Det er russetid og det er viktig at russen er oppmerksom på de strenge reglene knyttet til fysisk kontakt både seg imellom, og i forhold til medelever.

Skolen har tatt alle forholdsregler for å være godt forberedt og sikre at elevene får en trygg hverdag når de kommer på skolen. Elevene må selv gjøre rent pulter og personlig utstyr før og etter bruk. Utstyr som brukes av flere må rengjøres mellom hver bruker. Materiell for å gjennomføre det vil være tilgjengelig på skolen.

Kroppsøving og idrett vil ikke kunne gjennomføres i samme form som tidligere, men skolen vil legge til rette for fysisk aktivitet innenfor de rammer smittevernreglene tillater.  Dette vil dere blir informert om når dere kommer på skolen. I friminutt og pauser må dere forholde dere mest mulig til anviste områder inne eller uteområde. Kantina vil bli åpnet med sterke begrensninger på servering. Har du spesielle krav til maten du spiser bør du ha med deg egen matpakke.

Er du bekymret for å møte på skolen er det viktig at du tar kontakt med din kontaktlærer.

Transport til og fra skolen. Det anbefales at elevene blir kjørt til skolen slik at en reduserer presset på de kollektive transportmidlene. De som kommer til skolen med buss må følge reglene på transportmidlet og passe på at det oppleves trygt for en selv og andre som reiser med bussen.   

Vi ønsker alle våre elever velkommen tilbake til Mosjøen videregående skole og gleder oss til å se deg på tirsdag 12.05.

Kurt Henriksen

rektor