Du er her:

Erfaringssamling for lærlingene ved Mosjøen videregående skole

Klikk for stort bilde

Mosjøen videregående skole har i dag 10 lærlinger innenfor følgende lærefag : kokk , Ikt , barne- / ung.arb , byggdrift , hestefaget og landbruk . I forrige uke var de samlet for å utveksle erfaringer og bli kjent med de ulike fagene. Hvert fagområde ble presentert på en utmerket måte og vi fikk innblikk i ulike arbeidsoppgaver og utfordringer de ulike lærefagene har. Lærlingene er en viktig ressurs og representerer en viktig del av vår framtidig arbeidskraft. Som lærling får du allsidig og variert opplæring innenfor ditt fagfelt og i løpet av læretida er du innom flere av skolens avdelinger. For Mosjøen videregående skole er lærlingene en viktig ressurs og ungdommene tilfører skolen nye impulser og oppdatert kunnskap.

Representanter fra skolens ledelse og Opplæringskontoret Midt Helgeland deltok også på samlinga og ga uttrykk for at de var svært fornøyd med lærlingenes arbeidsinnsats.

Mosjøen vgs vil for neste skoleår lyse ut nye lærlingestillinger i følgende fagområder ; hestefaget , IKT , barne-ungd.arb.faget og kokkefaget.

Tekst og foto: Kjell Johnsen

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde