Du er her:

Privatisteksamen og eleveksamen arrangeres i mai og juni. Elever med rett til ny eksamen fra høsten 2010, må melde seg opp til våren 2011. Ingen prøveavgift.
Utsatt eksamen: elever og privatister som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen høsten 2010, har rett til utsatt eksamen i faget.

Besøk fra Østerrike 2010 sagbruk

Etter at elever fra Mosjøen videregående skole var på en 12-dagers tur i Steiermark i Østerrike i oktober 2009 kom 24 elever og 6 ansatte på gjenbesøk til Mosjøen.

Entreprenørskap og ungdomsbedrifter et ett av satsingsområdene ved Mosjøen videregående skole. Skolen har brukt ungdomsbedrift som en pedagogisk metode gjennom mange år. Gjennom å arbeide i ungdomsbedrift får elevene en praktisk innfallsvinkel i fagene. De får også erfaring i å starte og drive en bedrift.

Etter noe venting får nå 1.klassene strøm til sine bærbare pc'er.