Du er her:

Denne uken har Mosjøen vgs besøk fra Polen. Marian Kitel, rektor ved Centrum Edukacji Zabrze eller The Education Centre in Zabrze, og Maria Kitel, spesiallærer ved en annen skole i byen, er sammen med engelsklærer og tolk Joanna Hajduga i Norge for å lære mer om skoleledelse og tilpasset opplæring.

Elevene i UB Vitalité gjorde et sceneskifte forrige uke. Elevene er til daglig elever ved hudpleielinja ved Mosjøen videregående skole avdeling Kippermoen. Vanligvis har ungdomsbedriften deres, UB Vitalité, åpent hver mandag.

I kapittel 9A i Opplæringslova heter det at ”alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.

Onsdager kl. 20.00 - 22.00 er det gratis
å trene på Kippermoen for alle elever og lærlinger ved Mosjøen vgs. Vi starter nå opp med en fast aktivitet innenfor dette treningstilbudet, nemlig volleyball.

Privatisteksamen og eleveksamen arrangeres i mai og juni. Elever med rett til ny eksamen fra høsten 2010, må melde seg opp til våren 2011. Ingen prøveavgift.
Utsatt eksamen: elever og privatister som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen høsten 2010, har rett til utsatt eksamen i faget.

Besøk fra Østerrike 2010 sagbruk

Etter at elever fra Mosjøen videregående skole var på en 12-dagers tur i Steiermark i Østerrike i oktober 2009 kom 24 elever og 6 ansatte på gjenbesøk til Mosjøen.

Entreprenørskap og ungdomsbedrifter et ett av satsingsområdene ved Mosjøen videregående skole. Skolen har brukt ungdomsbedrift som en pedagogisk metode gjennom mange år. Gjennom å arbeide i ungdomsbedrift får elevene en praktisk innfallsvinkel i fagene. De får også erfaring i å starte og drive en bedrift.

Etter noe venting får nå 1.klassene strøm til sine bærbare pc'er.