Du er her:

«Det går greit» sier mange av elevene, og vi tror på dere. To uker med hjemmeundervisning er gjennomført. Vi vet at skriftlig eksamen er avlyst, men det er fremdeles usikkert når skolehverdagen er tilbake til det normale. Hold ut! Stå på! Tenk positivt om hjemmeundervisning og din egen kunnskap. Husk at du kan mer enn du tror. En uke til påske og så er denne perioden med hjemmeundervisning over.

Selv om det er greit for mange, registrerer vi at vi har en del elever som sliter med struktur på skolehverdagen. Det er også psykisk belastende for mange å være i denne spesielle livssituasjonen. Som rektor oppfordrer jeg dere foresatte til å spørre ungdommene om hvordan de har det og hvordan det går. Det er mange relasjonelle endringer som har skjedd de siste ukene og det tærer på alle.

Skriftlig eksamen er avlyst, men ikke muntlig og praktisk-muntlig. Dette betyr at standpunkt får stor betydning for deg som elev. Lærerne har jobbet hardt for at dere skal lykkes med nettbasert hjemmeundervisning. Det er viktig at du følger opp, er til stede i læringsøktene og at du gjør din del av jobben for å få vurdering i alle fag.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelsen i mange klasser denne uka. De fleste sier at ting har «stabilisert» seg. Elevene gjør jobben sin, men noen få er litt seine med å levere. Noen sliter med struktur og andre igjen synes det blir ensomt og savner skolen. Elevtjenesten følger opp enkeltelever med utfordringer. Det er bare å ta kontakt.

Noen savner de praktiske fagene. Det gjelder fag som ikke er mulig å ivareta hjemme. Vi jobber med forskjellige løsninger, og vil komme tilbake til dette etter påske, hvis dagens situasjon vedvarer.

Kroppsøvingslærerne legger ut forslag til daglig fysisk aktivitet for å skape avbrekk i arbeidsdagen. Gode forslag som også foresatte kan benytte seg av sammen med ungdommene.

Til dere som har søkt læreplass eller kanskje er ute i lære: Skolen, Nordland fylkeskommune og Utdanningsdirektoratet er alle oppmerksomme på den spesielle situasjonen dere har havnet i, og tiltak er på gang. Så snart det er tatt avgjørelse om dette, vil det bli gitt informasjon til dere. I mellomtiden er det bare å ta kontakt med elevtjenesten om du har spørsmål.

Får du utfordringer, prøv å sette ord på hva det er som utfordrer deg. Tenk over hva du kan gjøre selv for å skape en bedre situasjon og hva du trenger hjelp til av andre. Ikke gi opp! Bruk skolen og de mange hjelperne som finnes tilgjengelig. Husk - er du ikke i isolat kan du gå tur, trene eller gjøre andre ting som gir deg avbrekk i skolearbeidet. Husk å følge reglene til Helsedirektoratet om hvordan vi skal opptre overfor andre både inne og ute.

 

Kurt Henriksen

rektor

 

 Fra og med 03.05.2020 vil det bli iverksatt endringer på en del bussruter på Helgeland.

Endringene innebærer at noen ruter får kuttet enkelte turer.

På en del skoleruter i Vefsn, Hattfjelldal og Grane er det tatt en gjennomgang av kjøretider, slik at ruteplanen skal bli mest mulig korrekt i forhold til når bussen faktisk passerer busstoppene..

Dette medfører at det kan være at bussen vil passere der du bor til ett litt annet tidspunkt enn det som har vært tilfelle tidligere.

Nye oppdaterte ruteplaner ligger nå ute på reisnordland.no – ruteplaner. For opplysninger om når bussen passerer «ditt» busstopp, anbefaler vi at man bruker reiseplanleggeren på reisnordland.no.

 

 Da er første uke i den nye skolehverdagen over. Det har blitt lange dager for oss alle. Som rektor er jeg overveldet over det arbeidet både elever, ansatte og foresatte har lagt ned for å få dette til. En stor utfordring har vært kapasiteten til de læringsplattformene vi bruker, og da spesielt It’s learning. Dette er dessverre noe vi ikke kan styre, men det jobbes iherdig for å styrke kapasiteten. Vi håper det bedrer seg i uka som kommer.

Mosjøen videregående skole setter både faglig og menneskelig utvikling høyt. I den vanlige skolehverdagen har vi mange tiltak med sosiale møtepunkt for å følge opp enkeltelever. Med heimeundervisning kan du som er elev melde deg ut med et lite klikk, noe som gjør at det av og til er vanskelig å nå deg. Vi ønsker å være der for deg! Elevtjenesten har kommet godt i gang og har allerede vært i direkte kontakt med mange elever utenom opplæringsøktene med lærer. På heimesiden til skolen finner du telefonnummer til alle i elevtjenesten. Ikke nøl med å ta kontakt om du trenger hjelp og støtte.

Vi følger opp tilstedeværelsen, men vi fører ikke fravær. Selv om fravær ikke føres, kan du miste vurderingsgrunnlaget ved ikke å delta. Lærerne må ha god dialog med deg for å kunne gi deg karakter i fagene. Jeg vil derfor oppfordre dere elever til å være aktivt med i opplæringen og sikre standpunktkarakterene på vitnemål og karakterbevis.

Eksamen er det fremdeles en del usikkerhet rundt. Utdanningsdirektoratet vil sannsynligvis avgjøre dette i løpet av uka som kommer. Blir det ikke eksamen, er det standpunktkarakterene som vil være tellende for dette skoleåret.

Pass på personvernet i disse tider. Husk at du skal ha samtykke for å gjøre delinger på sosiale medier av ting som foregår i læringsøktene. Generelt er det viktig at en ikke misbruker tekst, bilder og lydopptak.

Lærerne jobber hardt med å tilpasse arbeidsmengden til elevene. Vi er inne i en bratt læringskurve alle sammen. Lærerne deler gode læringstips med hverandre og mellom skoler. Vi trenger alle sammen å venne oss til denne nye hverdagen. Ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt med skolen om dere lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

Kurt Henriksen

rektor

 

Hverdagen endret seg brått, og vi er alle i en ny og uvant situasjon som ingen av oss har vært i før.

Vi vil minne om at elever som ønsker noen å snakke med er velkommen til å ta kontakt med Elev- og lærlingetjenesten.

Vi er tilgjengelig på telefon og epost, og kan også treffes på skype.

Det kan gjelde utfordringer med ny skolehverdag, bekymringer, spørsmål, behov for hjelp eller bare ønske om en prat.

Kontaktinformasjon:

Det vil inntil videre ikke være helsesykepleiere tilstede på skolen, men det er mulig å ta kontakt på telefon 75 10 16 20.

 

Stilling

Navn

Studiested

Tlf

E-post

Avdelingsleder/Rådgiver

Jørdi Jacobsen

Alle

411 22 730

jorjac@vgs.nfk.no

Rådgiver

Liv Storjord

Marka

994 09 903

livsto@vgs.nfk.no              

Rådgiver

Hans-Olav Bratt

Marka

996 90 028

hanbra@vgs.nfk.no  

Rådgiver

Odd Skaland

Kippermoen

996 07 478

oddska@vgs.nfk.no

Rådgiver

Roger Mørk Hagen

Sentrum

915 51 508

roghag@vgs.nfk.no

Rådgiver/Miljøarbeider

Grete Strand Larsen

Sentrum

992 50 484

grelar@vgs.nfk.no 

Miljøarbeider

Siv Vestre Eidstø

Sentrum

992 69 916 

siveid31@vgs.nfk.no

Miljøarbeider

Bjørnhild Lande

Marka

926 58 476 

bjolan06@vgs.nfk.no

Miljøarbeider/Brua

Cecilie Stornes

Kippermoen

934 08 414  

cecsto21@vgs.nfk.no

OT-koordinator/Brua

Morten A. Sørvig

Kippermoen

911 67 384 

morsor@vgs.nfk.no

Brua

Kirsten Dille

Kippermoen

975 62 283 

kirdil13@vgs.nfk.no

Formidlingskoordinator

Jan O. Johansen

Marka

975 72 254

janjoh@vgs.nfk.no

Formidlingskoordinator

Oddny Markussen

Kippermoen

482 61 359

oddmar@vgs.nfk.no

 Mandag blir en historisk dag når alle elever i Norge og Mosjøen videregående skole skal få heimeundervisning. Det er nytt både for oss som skole og for elever og foreldre.

 

Torsdag 20.6.19 har vi avslutning for våre avgangselever

  • Kl 1500 avslutning for avgangselevene i Marka
  • Kl 1700 avslutning for avgangselevene på Kippermoen
  • Kl 1800 avslutning for avgangselevene på Sentrum

Vi ønsker elever, foresatte, familie og venner velkommen!

Etter avslutninga på Sentrum, har avgangsklassen på musikklinja avskjedskonsert.

Velkommen skal du være!