Du er her:

Torsdag 20.6.19 har vi avslutning for våre avgangselever

  • Kl 1500 avslutning for avgangselevene i Marka
  • Kl 1700 avslutning for avgangselevene på Kippermoen
  • Kl 1800 avslutning for avgangselevene på Sentrum

Vi ønsker elever, foresatte, familie og venner velkommen!

Etter avslutninga på Sentrum, har avgangsklassen på musikklinja avskjedskonsert.

Velkommen skal du være!

 

 

 

I forrige uke var 7 elever og 2 lærere i Sardinia, Italia på prosjektmøte i Erasmus+- prosjektet My future world.

Dette er et toårig prosjekt med 3 opphold, i Norge, Italia og Estland. Hvert prosjektmøte har ulike tema, men alle knyttes til framtidstenkning.

Tema for møtet på Sardinia var Self and health, og elevene fikk lære mye om kosthold og levevaner rundt Middelhavet.

I tillegg til å få vite hemmeligheten bak hvorfor folk på Sardinia er blant dem som lever lengst og med best helse i verden.

 

Med på dette prosjektet er også elever fra Spania, Tyrkia, Estland og Italia. Elevene har bodd i vertsfamilier denne uken prosjektmøtet har vart.

De har knyttet vennskapsbånd med elever fra flere steder i Europa og fått erfaring med andre levemåter og samfunnsforhold.

Hild-Marit Olsen, Knut Petter Torgersen, Nina Høyskar Ellingsen og Rektor Kurt Henriksen

- Marka landbruksskole har fått en av landets mest moderne kufjøs, til beste både for elever, læringsmiljø og dyrevelferd. Vi tror på næringen og satser for fullt på utdanningene våre innen naturbruk og landbruk, dette stasbygget er et synlig bevis for det.

Torsdag den 1.juni var skolens lærlinger samlet i Marka for felles hygge og presentasjon. Hver enkelt lærling fikk presentere seg selv og sitt fagområde. Lærlingene hadde forberedt seg godt og fremførte fine presentasjoner, hvor vi fikk et godt innblikk i de ulike fagområdene. Vår kokkelærling Morten Pedersen, serverte velsmakende mat. Mosjøen vgs har for tiden lærlinger innenfor: barne- og ungdomsarb.faget, institusjonskokk, IKT, byggdrift og hest. Til neste år vil dette utvides med landbruks- og gartnerfaget. Våre lærlinger gjør en god jobb og er en viktig ressurs for vår skole.

TA GODT VARE PÅ SKOLEKORTET!

Samme skolekort skal brukes til neste skoleår.

Kortet vil bli elektronisk oppdatert når ny søknad om skyss er innvilget.

 

 

 

 

 

 

 

Vi ryddet sammen 4 sekker med skrot på skolens område etter vinteren, kjempeflinke elever!!!

Som belønning fikk vi is fra Lisbeth :)