Du er her:

 Godt nytt år!

Fra mandag 04.01.21 fram til 18.01.2021 har kommuneoverlegen i Vefsn vedtatt at Mosjøen vgs skal gjennomføre opplæringen på rødt nivå. Rødt nivå betyr at alle skal møte på skolen hvis de er friske og ikke har symptomer på sykdom. Men, det betyr at det vil være strenge restriksjoner for hvor og når en skal være/oppholde seg på skolen. Elevene skal primært oppholde seg i sine klasserom og verksteder, og kantina kan besøkes på angitte tidspunkt. Det blir viktig at dere ikke samler dere i grupper i korridorer eller andre sosiale møteplasser på skolen. Dere skal forholde dere til klassen og de anvisninger dere får fra lærer.

 

Utenom skoletid er det viktig at dere ikke kommer sammen i grupper større enn de krav som er satt av myndighetene sentralt. Vær oppmerksom på at større ansamlinger utenfor skolen kan medføre straffeforfølgelse.

 

Minner også om reglene som fortsatt gjelder. Hold avstand, husk god håndhygiene, unngå klemming og nærkontakt, følg kravene til hostehygiene og påse at det du rengjør etter deg når det er et krav.

 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

 

 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

 

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

 

 

Kurt Henriksen

rektor

 

Den nasjonale smittesituasjonen er alvorlig, og regjeringen kom i går med en rekke innstramminger, råd og tiltak for å begrense smittespredningen nasjonalt. 

 

På nasjonal basis viser erfaringer at det er en stor utfordring når ansatte i utdanningssektoren får påvist smitte. Man ser ofte omfattende karantenesetting og hjemmeskole, selv ved få smittetilfeller blant ansatte eller elever. Det er også en økende utfordring for kommunene å gjennomføre smittesporing når det påvises flere tilfeller i skolemiljø, og krevende for skolene å opprettholde tilstedeværende undervisning når mange ansatte må i karantene.​  

 

Data innrapportert til MSIS, Nasjonalt smittesporingsteam og Fylkesmenn viser en økning i antall skoler med meldte tilfeller blant elever eller ansatte i oktober, særlig fra områder med mer utbredt smitte. Selv om flere skoler har fått påvist tilfeller blant elever eller ansatte, er det fortsatt vanligst med et begrenset antall tilfeller. I Helgelandsregionen har totalt sett lave smittetall, men det pågår et utbrudd av Covid-19 i Rana kommune, hvor det er mange berørte i ungdomsalder og videregående skole. 

 

Etter en totalvurdering heves derfor tiltaksnivået ved alle videregående skoler i Vefsn kommune til RØDT for uke 46 og 47. Tiltaksnivået heves forebyggende, for unngå omfattende karantenesetting og/eller nedstengning av skoler ved eventuelle tilfeller av Covid-19 blant elever eller ansatte. Ny vurdering gjøres innen 19/11. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-vgo

 

Mvh

Hege Harboe-Sjåvik

Kommuneoverlege

Vefsn kommune

Tlf 75 10 16 14

 

Kommuneoverlegen i Vefsn har i kveld orientert skolen om at en elev ved studiested Marka har testet positivt på Covid19 og satt i isolasjon. Det er gjennomført smittesporing og i samråd med kommuneoverlegen er det iverksatt tiltak, og berørte ansatte og elever er satt i karantene og vil bli testet hvis det skulle oppstå symptomer innen 10 dager. Berørte områder hvor eleven har oppholdt seg vil bli omhyggelig rengjort før skolestart i morgen onsdag 19.08. Eleven fulgte de anbefalinger om smittevern skolen hadde iverksatt, forlot skolen og begrenset smittespredning. Alle som har vært i kontakt med eleven utover den anbefalte tiden for smittespredning er kontaktet av kommunens krise- og beredskapsteam, og følger de anbefalinger de har gitt. I samråd med kommuneoverlegen og med de tiltak som er iverksatt, fortsetter skoledagen som normalt på alle studiesteder.

Hendelsen er en sterk påminnelse til alle ansatte og elever om å følge de smittevernreglene skolen har iverksatt. Unngå fysisk kontakt, hold avstand, ha god hånd- og hostehygiene og hold deg heime hvis du er syk. Det er viktig at dere foresatte snakker med ungdommene om betydningen av å være forsiktig og vise hensyn.

Har du spørsmål til skoledriften kan du kontakte rektor eller studierektor Marka. Ønsker du mer eksakt kunnskap og råd rundt denne smittesituasjonen anbefaler vi å ta kontakt med kommunens fagpersonell.

 

Kurt Henriksen

 rektor

 

Pressemelding fra Vefsn kommune

Første skoledag er 17 august.

Skolerute 2020/2021

 

 

Det legges ut fortløpende informasjon på Facebook :)

 

PORTAL FOR SIGNERING OG BETALING FOR ELEV-PC OG LÆREMIDDELORDNING

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune utviklet en egen skjemaløsning for digital signering og betaling for PC- og læremiddelordning. Denne løsningen er kun åpen for Vg1-elever skoleåret 2020-2021.

https://www.nfk.no/elevavtale/

 

Søk skoleskyss online

 

Samtykkeærklæring - film, bilder mm

 

  Velkommen til Mosjøen videregående skole!

Årets sommerbrev kommer sent. Det er fordi vi var usikker på om den informasjonen vi skulle gi deg som elev, blir riktig i forhold til koronapandemien.

Uansett, det er en glede å kunne ønske deg velkommen til Mosjøen videregående skole.  Jeg håper vi kan innfri de mange forventninger du har til dette skoleåret.  Vi som er ansatt på skolen vil gjøre det vi kan for at du skal lykkes og få et godt og lærerikt skoleår.

Mosjøen videregående skole er en stor skole med 800 elevplasser på Vg1, Vg2 og Vg3.  Elevene er fordelt på 10 utdanningsprogram på fem forskjellige studiesteder Marka, MRK, Hattfjelldal, Sentrum og Kippermoen.

Som ny elev ved Mosjøen videregående skole anbefaler vi at du leser informasjonen du finner på skolens heimeside. Sjekk spesielt ut overskriften: Velkommen til nytt skoleår. Heimesiden finner du på følgende adresse: www.mosjoen.vgs.no

Er du ny som hybelboer i Mosjøen åpner vi skolen søndag 16.08. slik at du og dine foresatte kan treffe oss, og gjøre deg kjent med ditt studiested.  For studiestedene Marka, Kippermoen og Sentrum kan dere komme enten kl 1300 eller kl 1500. Hattfjelldal har oppmøte kl 1600 på Krutådal Gård. Ved oppmøte søndag må både foresatte og elever registrere seg ved ankomst. Det vil bli informasjon fra skolen, og dere kan gi informasjon og stille spørsmål til oss. I Mosjøen vil ledere, elevtjenesten og elevmentorene ved skolen møte deg slik at du allerede søndag kan bli kjent med andre elever.

Skolestarten blir ikke som tidligere skoleår. Normaltilstanden dette skoleåret er at vi alle må forholde oss til koronapandemien og kravet til smittevern. Faren er ikke over, og vi må alle ta våre forholdsregler og passe på å følge de råd og klare anbefalinger vi får fra sentrale og lokale myndigheter. Husk at fremdeles gjelder de strenge og viktige reglene for god hygiene. Det skal være en meter avstand og dere må unngå berøring og klemming som kan øke smittespredning. Vi kan ikke samle større grupper elever på samme sted slik at fellesrom må organiseres og tilrettelegges ut fra det. Det er viktig at du tar hensyn og følger skolens krav til for eksempel når din klasse kan bruke kantine. Gjør du det sikrer vi at renholdet er gjort slik at du trygt kan oppholde deg der. Merk deg oppstart for ditt skoletilbud.

Tidspunkt for skolestart elever mandag 17.08 er: 

Første skoledag
Studiested Kl Klasse
Marka 0815 Vg1 møter i matsal/kantine.
Marka 0815 Vg2 og Vg3 møter i gymsal
Kippermoen 0900 Vg1 Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag møter i kantine
Kippermoen 1000 Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Elektro møter i kantine
Kippermoen 1000 Tilrettelagt opplæring/SPU møter på basen. Anvises av lærerne
Kippermoen 1100 Vg1 Idrettsfag, Bygg og anlegg og Frisør, blomsterdekoratør og interiør møter kantine.
Kippermoen 1200 Vg2 og Vg3 HO/RM og frisør møter kantine.
Kippermoen 1200 Vg2 BA møter Mrk
Kippermoen 1200 Vg2 og Vg3 IF møter på klasserom
Kippermoen 1300 Vg2 Tip og El møter kantine
Sentrum 1000 Vg1 stud.spes og musikk møter i aulaen
Sentrum 1200 Vg3 påbygning møter i aulaen
Sentrum 1200 Innføringsklassen møter på anvist klasserom
Sentrum 1200 Vg2 og Vg3 studspes. og musikk møter på klasserom

Du må fylle ut og ta med kontrakt for leie av pc og lån av bøker. Husk å få underskrift fra foresatte når du er under 18 år.

Skolen har strenge krav til tilstedeværelse for å få vurdering. Vær oppmerksom på dette fra skolestart, og lag deg gode vaner fra første dag. Reglene finner du på skolens heimeside.

Dersom du er på utkikk etter hybel disponerer skolen inntil 24 boenheter. Tildeling skjer etter søknad som adresseres til Mosjøen videregående skole. Se skolens heimeside. Skolen har tett oppfølging av disse hyblene av ansatte på internat Marka. 

Skolen har elevtjeneste som er der for deg både på dagtid og ikke minst med gode felles aktiviteter på kveldstid. Jeg håper du vil ha stor glede av dette tilbudet. Det er viktig at du bidrar til å gjøre skoledagen god for medelever, ansatte og deg selv.

På Mosjøen videregående skole er det mange elever som skal bo på hybel dette skoleåret. Det er et stort ønske om at alle tar godt imot de som flytter til byen og passer på at de trives.

Russefeiringen i forrige skoleåret ble ikke slik elevene forventet. Fremdeles er det slik at reglene er strenge og det vil fremdeles ikke være mulig å gjennomføre feiringen av mange års skolegang som forventet. Vurder sammen med dine foresatte hvor mye tid og penger du vil bruke på en begrenset feiring.  Skolen har og vil ha et tett samarbeid med avgangselevene slik at vi sammen kan sikre at dere skal få en god og minnerik avslutning på skolegangen.

For at du skal lykkes med opplæringen er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som elev.  Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning.

Vi gleder oss til å møte deg på skolen og bli kjent med deg i et felles samarbeid.

 

Med vennlig hilsen 

Kurt Henriksen

rektor

 Smittevernreglene er endret slik at vi kan samle klasser og grupper til undervisning som tidligere, men under visse forutsetninger. Mosjøen videregående skole går over til gult nivå fra tirsdag 02.06. med tilnærmet normal drift.

Husk at fremdeles gjelder de strenge og viktige reglene for god hygiene og avstand utenom klasserom. Unngå fysisk kontakt og vær oppmerksom på å overholde avstandsreglene. Husk å korrigere hverandre og gi hverandre stadig påminnelse om å overholde reglene slik at vi unngår smittespredning.

Fra tirsdag skal alle elevene møte på skolen og følger timeplanen for sin klasse. Kroppsøving fortsetter i den form vi har i dag. Det betyr at vi fortsatt tilpasser opplæringen med begrensninger til fysisk aktivitet. Garderober på studiested Sentrum vil ikke bli åpnet for bruk dette skoleåret. Årsaken er belastninger på renhold. Vi prioriterer å opprettholde samme fokus på renhold som har vært på rødt nivå.

Transport – vi anbefaler fortsatt at elevene blir kjørt til skolen eller sykler/går når det er mulig.

Kantine holdes åpen som nå med periodisering med hensyn til når elevene skal bruke den.

Plan for renhold opprettholdes på samme nivå som i dag med de prioriteringer vi har bestemt tidligere dvs ekstra vask på flater som kan være brukt av flere.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

Barnehager og skoler må ha beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene, og veilederne vil med denne innretningen også være gjeldende til høsten. Dette vil gi skolene og barnehagene mer forutsigbarhet og legge til rette for at de raskt kan tilpasse seg hvis situasjonen endres.

Betyr de nye veilederne at skoleskyssen nå kan gå som normalt?

 • Skoleskyssen er ulikt organisert rundt omkring i landet. Noen steder tar elevene vanlig rutetransport, og selv der det er egne skolebusser er elever fra ulike trinn og klasser som regel på den samme bussen. Det gjør det vanskelig å overholde smittevernreglene med fulle busser.
 • FHI anbefaler fortsatt at busser og annen kollektivtransport bare kjører med halv kapasitet for å unngå smitte. Dette gjelder også skoleskyss, og kommuner og fylkeskommuner bør planlegge høsten med dette som utgangspunkt.

 

Kurt Henriksen

rektor

 Mandag 27.04. starter en gradvis og kontrollert gjenåpning av skolene. Ved Mosjøen videregående skole skal vg2 og vg3 yrkesfag og innføringsklassen for fremmedspråklige elever, være de første som kommer til skolen. Elever som tilhører de aktuelle klassene får detaljert informasjon fra faglærerne om når og hvor de skal møte. På yrkesfag er det programfagene som starter opp. De ulike avdelingene har ulik organisering og oppstart, så det er viktig at du sjekker ditt studieprogram og din klasse.

Skolen har gjennomført smittebegrensende tiltak i tråd med veiledning gitt av Folkehelsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Alle elever skal følge informasjon som blir lagt ut på skolens heimeside og den veiledning som blir gitt når de kommer til skolen. Det er viktig at alle bidrar slik at vi kan få en trygg åpning av skolen.

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. Elever og ansatte med påvist smitte skal i isolasjon og ved smitte i familie skal en i karantene. Elever og ansatte i definerte risikogrupper skal heller ikke møte. Er du i tvil, ta kontakt med skolen. Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Elevene vil få grundig opplæring i smittevernregler ved oppstart på skolen. De vil bli delt i grupper og organisert slik at vi unngår samling fra flere studieprogram under skoledagen. Kantina på Kippermoen og i Marka vil være åpen og servere ferdig pakket mat som elevene kan kjøpe. Det er ikke organisert gratis skolefrokost. Elevene vil bli sluset til sine klasserom og verksted og har ikke anledning til å oppholde seg i opplæringsområder for andre studieprogram. Lærerne vil møte på faste klasserom og elevene skal følge deres instrukser. Forhold deg til din faste pult/arbeidsplass og ditt personlige verktøy. Felles utstyr eller maskiner skal rengjøres ved skifte av brukere. Minimumsavstand på 1 meter skal overholdes, ved behov for nærmere kontakt skal påkrevd smittevernutstyr brukes. Bruk av slikt utstyr vil bli styrt av faglærer.

Elever som går på de studieforberedende programmene, vg1 yrkesfag og basen for spesielt tilrettelagt opplæring, skal ikke møte den 27.04. Det samme gjelder for elever på vg2 og vg3 som etter avtale med faglærer har avtalt praksis i bedrift. Så snart det blir gitt åpning for at elever fra disse studieprogrammene kan komme tilbake til skolen, vil det bli gitt beskjed.

Vi følger veilederen om smittevern som ligger på skolens heimeside. Vi har hatt besøk av smittevernlege i Vefsn kommune for spesielt å sikre at de elevene som bor på internatet i Marka er godt ivaretatt. I samme møte fikk vi også sjekket ut at skolens tiltak for smittevern er i tråd med de krav som er stilt av Folkehelsedirektoratet. Vi er pålagt strenge regler for smittevern og har gjennomført risikoanalyse for å sikre at alle elever skal føle seg trygge. En viktig forutsetning er at alle følger de reglene som er satt når de kommer på skolen.

Link til smittevernregler Udir.

Eksamen avlyst

Eksamen er avlyst og standpunkt blir tellende karakter på vitnemål og karakterbevis denne våren. Standpunktkarakteren vil bli satt den siste skoleuka. Det er meget viktig at elevene gjør seg vurderbare og er til stede både på heimeundervisning og ved gradvis oppstart på skolen. Det er kort tid igjen av skoleåret og skolen følger fremdeles opp tilstedeværelsen. Vi oppfordrer alle elever til å utnytte den siste perioden av skoleåret til å skaffe seg best mulig standpunktkarakterer.

Privatister

Privatisteksamen skal gjennomføres og de første elevene skal ha sin eksamen i neste uke. Det er utarbeidet egne smittevernregler for gjennomføring av slike eksamener og skolen har primært lagt til rette på studiested Sentrum for gjennomføring av disse. Privatister bes følge de instrukser de får ved innkalling og eventuelt ta kontakt med skolen om de har spørsmål.