Du er her:
Besøk

Fylkesutdanningssjef Jorulf Haugen besøker Mosjøen videregående skole  26. januar 2011.

Yrkesmesse

Tirsdag 25. januar ble det avholdt Yrkesmesse på studiested Kippermoen, hvor representanter fra blant annet universitet og høgskoler, politiet og forsvaret deltok og informerte om sine tilbud. Etter lunsj var det stand i kantina hvor elevene fikk mulighet å lære mer om framtidige veivalg.

Polen

Denne uken har Mosjøen vgs besøk fra Polen. Marian Kitel, rektor ved Centrum Edukacji Zabrze eller The Education Centre in Zabrze, og Maria Kitel, spesiallærer ved en annen skole i byen, er sammen med engelsklærer og tolk Joanna Hajduga i Norge for å lære mer om skoleledelse og tilpasset opplæring.

UB Vitalité

Elevene i UB Vitalité gjorde et sceneskifte forrige uke. Elevene er til daglig elever ved hudpleielinja ved Mosjøen videregående skole avdeling Kippermoen. Vanligvis har ungdomsbedriften deres, UB Vitalité, åpent hver mandag.

Voksne For Barn

I kapittel 9A i Opplæringslova heter det at ”alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.

Volleyball

Onsdager kl. 20.00 - 22.00 er det gratis
å trene på Kippermoen for alle elever og lærlinger ved Mosjøen vgs. Vi starter nå opp med en fast aktivitet innenfor dette treningstilbudet, nemlig volleyball.

Eksamen vår 2011

Privatisteksamen og eleveksamen arrangeres i mai og juni. Elever med rett til ny eksamen fra høsten 2010, må melde seg opp til våren 2011. Ingen prøveavgift.
Utsatt eksamen: elever og privatister som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen høsten 2010, har rett til utsatt eksamen i faget.

Besøk fra Østerrike 2010 sagbruk

Etter at elever fra Mosjøen videregående skole var på en 12-dagers tur i Steiermark i Østerrike i oktober 2009 kom 24 elever og 6 ansatte på gjenbesøk til Mosjøen.

Fylkesmessa

Entreprenørskap og ungdomsbedrifter et ett av satsingsområdene ved Mosjøen videregående skole. Skolen har brukt ungdomsbedrift som en pedagogisk metode gjennom mange år. Gjennom å arbeide i ungdomsbedrift får elevene en praktisk innfallsvinkel i fagene. De får også erfaring i å starte og drive en bedrift.

Fant du det du lette etter?