Du er her:
Voksne For Barn

I kapittel 9A i Opplæringslova heter det at ”alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.

Volleyball

Onsdager kl. 20.00 - 22.00 er det gratis
å trene på Kippermoen for alle elever og lærlinger ved Mosjøen vgs. Vi starter nå opp med en fast aktivitet innenfor dette treningstilbudet, nemlig volleyball.

Eksamen vår 2011

Privatisteksamen og eleveksamen arrangeres i mai og juni. Elever med rett til ny eksamen fra høsten 2010, må melde seg opp til våren 2011. Ingen prøveavgift.
Utsatt eksamen: elever og privatister som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen høsten 2010, har rett til utsatt eksamen i faget.

Besøk fra Østerrike 2010 sagbruk

Etter at elever fra Mosjøen videregående skole var på en 12-dagers tur i Steiermark i Østerrike i oktober 2009 kom 24 elever og 6 ansatte på gjenbesøk til Mosjøen.

Fylkesmessa

Entreprenørskap og ungdomsbedrifter et ett av satsingsområdene ved Mosjøen videregående skole. Skolen har brukt ungdomsbedrift som en pedagogisk metode gjennom mange år. Gjennom å arbeide i ungdomsbedrift får elevene en praktisk innfallsvinkel i fagene. De får også erfaring i å starte og drive en bedrift.

Fant du det du lette etter?