Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789

Ledergruppe

Ansatte i avdelingen Ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789

Spesialundervisning

Ansatte i avdelingen Spesialundervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Studierektor 75 65 40 71 415 26 789