Ansattoversikt


Drift og renhold

Ansatte i avdelingen Drift og renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 42 39 472 75 549

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 42 39 472 75 549