Ansattoversikt


Ansatte avd. Kippermoen

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Kippermoen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutd. 75 65 42 70 911 86 156

Idrett

Ansatte i avdelingen Idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutd. 75 65 42 70 911 86 156

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutd. 75 65 42 70 911 86 156