Ansattoversikt


Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator SPU og faglærer 75 65 41 24 986 96 785

Spesialundervisning

Ansatte i avdelingen Spesialundervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator SPU og faglærer 75 65 41 24 986 96 785