Ansattoversikt


Ansatte avd. Kippermoen

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Kippermoen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglærer 75 65 42 15 450 21 410

Helse og oppvekst og Restaurantfag

Ansatte i avdelingen Helse og oppvekst og Restaurantfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglærer 75 65 42 15 450 21 410

Miljøtjenesten

Ansatte i avdelingen Miljøtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglærer 75 65 42 15 450 21 410

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglærer 75 65 42 15 450 21 410