Ansattoversikt


Ansatte avd. Kippermoen

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Kippermoen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 42 15 450 21 410

Miljøtjenesten

Ansatte i avdelingen Miljøtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 42 15 450 21 410

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 42 15 450 21 410

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 42 15 450 21 410

Spesialundervisning

Ansatte i avdelingen Spesialundervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider 75 65 42 15 450 21 410