Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 41 08

Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 41 08

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 41 08

Naturbruk - avdeling marka

Ansatte i avdelingen Naturbruk - avdeling marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 41 08