Ansattoversikt


Ansatte avd. Kippermoen

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Kippermoen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 42 77 481 37 625

Helse og oppvekst og Restaurantfag

Ansatte i avdelingen Helse og oppvekst og Restaurantfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 42 77 481 37 625

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 42 77 481 37 625

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 42 77 481 37 625