Ansattoversikt


Drift og renhold

Ansatte i avdelingen Drift og renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 40 89 970 10 360

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 40 89 970 10 360