Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565

Naturbruk - avdeling marka

Ansatte i avdelingen Naturbruk - avdeling marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 41 16 909 26 565