Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 75 65 41 13 476 31 365

Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 75 65 41 13 476 31 365

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 75 65 41 13 476 31 365

Naturbruk - avdeling marka

Ansatte i avdelingen Naturbruk - avdeling marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 75 65 41 13 476 31 365