Ansattoversikt


Ansatte avd. Marka

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Marka
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964

Gårdsdrift

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 41 14 948 78 964