Ansattoversikt


Ansatte avd. Kippermoen

Ansatte i avdelingen Ansatte avd. Kippermoen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 56

Mosjøen videregående skole

Ansatte i avdelingen Mosjøen videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 56

Spesialundervisning

Ansatte i avdelingen Spesialundervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd. 75 65 42 56